Dejavnosti

VARSTVO VOZAČEV

Monika Gasser 7.40 – 7.55

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

Otroški pevski zbor Polona Pintar – četrtek, 12.50 – 13.35
Dramski krožek Katarina Benedik – torek, 12.50 – 13.35
Ročna dela Katarina Benedik, Monika Gasser – sreda, 12.50 – 13.35
Ritmika Valentina Pintar – petek, 12.50 – 13.35
Športni krožek Valentina Pintar – petek, 13.40 – 14.25
Turistični krožek Bernarda Kejžar, Monika Gasser – sreda, 13.40 – 14.25

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

  • Branje za bralno značko,
  • branje za EKO bralno značko,
  • branje za angleško bralno značko,
  • Cici – vesela šola,
  • Zlati sonček,
  • Krpan,
  • Cankarjevo tekmovanje (Mehurčki),
  • matematično tekmovanje Kenguru,
  • tekmovanje za čiste zobe.

 

Dostopnost