Dejavnosti

VARSTVO VOZAČEV

Monika Gasser 7.40 – 7.55

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

Otroški pevski zbor Katarina Benedik četrtek, 12.50 – 13.35
Dramski krožek Monika Gasser torek, 12.50 – 13.35
Ročna dela Nina Šolar sreda, 12.50 – 13.35
Športni krožek Katarina Benedik četrtek, 13.40 – 14.25
Turistični krožek Bernarda Kejžar
Monika Gasser
petek, 13.40 – 14.25

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

  • branje za bralno značko
  • branje za EKO bralno značko
  • branje za angleško bralno značko
  • Zlati sonček
  • Krpan
  • Cankarjevo tekmovanje
  • matematično tekmovanje Kenguru
  • tekmovanje za čiste zobe
Dostopnost