O šoli

 

V šolskem letu 2023/24 šolo obiskuje 10 otrok v štirih razredih.

Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih. V prvem oddelku so združeni učenci 2. in 3. razreda. Poučuje jih učiteljica Monika Gasser. V drugem oddelku so učenci 4. in 5. razreda. Poučuje jih učiteljica Katarina Benedik.

Na šoli poteka več interesnih dejavnosti.

Pred poukom imamo organizirano varstvo vozačev.

Povezujemo se s krajevno skupnostjo in društvi ter sodelujemo na prireditvah v kraju.

 

Dostopnost