Sodelovanje s starši

SODELOVANJE S STARŠI

 1. Roditeljski sestanki
 2. Pogovorne ure
 3. Predavanja za starše
 4. Delavnice za starše
 5. Srečanja ob različnih praznovanjih, nastopih naših učencev

 

K 1. točki.

Predvideni roditeljski sestanki

14. SEPTEMBER (ob 19.00)

Dnevni red:

 1. Nagovor ravnateljice in osnovne informacije ob začetku šolskega leta
 2. Organizacija pouka v šolskem letu 2023/2024.
 3. Volitve predstavnika v svet staršev.
 4. Razno.

 

SEPTEMBER (za učence 5. razredov, ki odhajajo v šolo v naravi)

Predvidoma v OŠ Železniki oz. PŠ Selcih

Dnevni red:

 1. Zadnje informacije pred odhodom v letno šolo v naravi (razredničarka oz. učiteljica, ki gre z učenci v LŠN)
 2. Razno

 

APRIL (za učence 4. razreda)

Predvidoma v OŠ Železniki oz. PŠ Selcih

Dnevni red:

 1. Informacije o letni šoli v naravi
 2. Razno.

 

JUNIJ (tudi za starše bodočih prvošolčkov)

Dnevni red:

 1. Zaključek šolskega leta 2023/2024
 2. Šolski pripomočki za šolsko leto 2024/2025
 3. Razno

 

SEPTEMBER 2024 (za učence bodočega 5. razreda)

Predvidoma v OŠ Železniki ali PŠ Selca

Dnevni red:

 1. Zadnje informacije pred odhodom v letno šolo v naravi (razredničarka oz. učiteljica, ki gre z učenci v LŠN)
 2. Razno

 

K 2. točki

Pogovorne ure bodo predvidoma v tednu ko so predvidene pogovorne ure v Železnikih.

12. 10. 2013
9. 11. 2013
14. 12. 2013
11. 1. 2024
14. 3. 2024
11. 4. 2024
16. 5. 2024

 

Urnik tedenskih pogovornih ur

RAZRED UČITELJICA DAN URA
2. r, 3. r Monika Gasser petek 12.50 – 13.35
4.r, 5. r Katarina Benedik sreda 7.55 – 8.40
OPB Nina Šolar ponedeljek 11.30 – 12.20
TJA 4., 5. r Bernarda Kejžar sreda 8.45 – 9.30
TJA 2., 3. r Lea Luznar četrtek 7.55 – 8.40

 

K 3. točki

Predavanja, ki jih organizira centralna šola so namenjena tudi staršem naših učencev.

 

K 4. točki

Delavnice za starše (vsaj enkrat letno) bodo pripravile učiteljice glede na dogovor s starši. Predvidoma v mesecu marcu.

Dostopnost