Nekoč

Šola v Sorici je tretja najstarejša šola na Selškem. Ustanovljena je bila leta 1852. Pouk je potekal v stari mežnariji, ki je bila 1855 leta popravljena in prezidana. Prvi učitelj je bil Peter Cebin.

Avgusta 1890 so pričeli zidati novo šolo, ki stoji in v kateri pouk poteka še danes.

Pouk v novi stavbi se je pričel 9. 1. 1892.

Učilnica je bila v zgornjem nadstropju, v spodnjem nadstropju pa je imel učitelj stanovanje. V šolskem letu 1896/97 je bilo šoloobveznih otrok 139, v ponavljalni šoli pa 44; brez pouka je bilo 68 otrok.

Od 29.11.1918 do junija 1920 so Sorico zasedli Italijani in nastanili italijanskega učitelja. V šolskem letu 1921/22 se je enorazredna osnovna šola razširila v dvorazredno.

Med drugo svetovno vojno je bil v začetku nekaj časa nemški pouk. Pozneje pa je bila v šoli nemška postojanka.

  1. oktobra 1945 se je spet pričel redni pouk. V šolo je bilo takrat vpisanih 105 učencev. Poučevan jih je Bidovec Janko.

Leta 1953 je bila šola šest razredna.

V začetku šolskega leta 1954/55 je bila šola nekoliko obnovljena. Popravili so okna, vrata in pode, napeljali vodo in namestili nove peči v učilnico in uredili angleška stranišča.

Od šolskega leta 1955/56 je bila šola osemletna. Istega leta je začela delovati tudi mlečna kuhinja na šoli.

Leta 1957 je bila ukinjena šola v Zabrdu. Pouk je tam potekal le še 2 – 3x tedensko. Po popolni ukinitvi leta 1958 so se starši pritožili in dosegli, da je postala šola v Zabrdu podružnica šole Sorica. Otroke pa je poučevala upokojena učiteljica Valerija Zupanc.

Ker šola v Sorici ni imela dovolj prostora za izvajanje osemletke, je pouk potekal v turnusih in še dodatni v privatni hiši oz. gasilskem domu.

Leta 1963 je bila šola priključena centralni šoli v Železnikih.

Leta 1968 je bila šola obnovljena in učiteljsko stanovanje je bilo preurejeno v učilnico in šolsko kuhinjo.

V šolskem letu 1971/72 je bila ukinjena osemletka in na šoli ostanejo le še nižji razredi.

Od šolskega leta 1975/76 do 1986/87 so bili na šoli 3 razredi. Pouk je potekal dvoizmensko – 1. in 2. razred kombinirano dopoldne, 3. razred pa popoldne.

Leta 1978 je bilo zgrajeno tudi vaško igrišče, ki ga še danes šola uporablja za potrebe športne vzgoje.

Leta 1985 je bila šola deležna obnove. Pridobila je obnovljeni učilnici s kabinetom, prostor za učitelja, manjšo knjižnico, čajno kuhinjo z jedilnico, kotlarno z deponijo in manjšo telovadnico, ki pa ne zadošča potrebam športne vzgoje. Objekt je bil tudi energetsko izboljšan.

Z obnovo so bili izpolnjeni tudi pogoji za enoizmenski pouk dveh oddelkov. V prvem oddelku so bili učenci 1. in 2. razreda, v drugem pa učenci 3. in 4. razreda. Poučevala sta jih dva učitelja.

Leta 1999 je PŠ uvedla pouk devetletne osnovne šole.

Število učencev o Sorici je več let upadalo, kar je ob uvedbi devetletke privedlo tudi do trojne kombinacije prvih treh razredov in dvojne kombinacije 4. in 5. razreda. Najmanj učencev je bilo v letih 2002/3 in 2004/5 – samo osem. Sedaj že nekaj let šolo obiskuje med 15 in 18 učencev v prvih petih razredih.

V šolskem letu 2012/2013 smo dobili nova vhodna vrata.

Junija 2014 smo z evropskimi sredstvi na šoli začeli energetsko sanacijo šole. Zamenjana so bila okna in zunanja vrata v kurilnici, energetsko so bile izolirane zunanje stene in podstreha, prenovljena je bila fasada.

Leta 2015 sta bila v učilnice vgrajena merilnika temperature in vlage z namenom spremljanja porabe energije. Na vse radiatorje so bili nameščeni termostatski ventili.

V šolskem letu 2018 in 2019 smo uspeli prvič organizirati tudi oddelek podaljšanega bivanja, ki je organizirano do 15. ure.

Novembra 2019 smo v kleti montirali UV dezinfekcijsko napravo, ki skrbi za bolj čisto vodo. V poletnih mesecih pa so nam povečali kuhinjo (podrli so dve steni, ki sta shrambo ločevali od kuhinje) ter nam kupili novo, sodobno opremo za kuhinjo.

Avgusta 2020 je PŠ Sorica dobila novo streho. Na novo je bil polakiran parket in prepleskane stene v zgornjem razredu.

V juniju 2021 je podjetje Lotrič v spodnji razred montiral dva merilnika radona. V mesecu juliju so v kuhinjo, klet in spodnji razred namestili sodobno prezračevalno napravo. Dobili smo tudi nova vrata v kuhinjo, pričakujemo pa tudi nove mize ter stole za jedilnico. V juliju ter avgustu pa nam bodo napeljali toplo vodo v oba razreda ter v vse sanitarije.

V avgustu leta 2022 smo se razveselili asfaltiranega dvorišča pred šolo in okoli šole. V mesecu oktobru nam je akademski slikar, domačin, Mohor Kejžar poslikal oporni zid pred šolo.

  1. 10. 2022 smo pripravili slovesnost ob 170 letnici šole v Sorici, hkrati pa smo otvorili asfaltirano dvorišče in poslikavo na opornem zidu. Na prireditvi sta imela govor župan g. Anton Luznar ter ravnatelj g. Franc Rant.
Dostopnost